▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓ ▓▒▒▒░░░░░▓▓▓▓█ ▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓
                                ▓▒▒▒░░░▓▓▓▓█                               
                                 ▓▒▒▒░░░▓▓▓▓█                                
░        █                       ▓▒▒▒░░░░░▓▓▓▓█                              ░
░       
▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓        ░
░       
 ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒        ░
░       
 ░                ▓░░░▓░░░░       ░░░▒░░░░                        ░
░                        
 █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  c  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  o  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  n  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  c  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  e  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  d  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  o  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  n  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  u  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  l  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  l  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░  i  ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓▓█▒▒▒░░     ░░▒▒█▓▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓▓▓█▒▒▒░     ░▒▒█▓▓▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓▓▓█▒▒▒░░   ░░▒▒█▓▓▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓▓▓▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓                         ░
                         █▓▓▓▓▓▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓                    ░    ░
              ░░         █▓▓▓▓▓▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓        ░░░░  ░░░░░░     ░
             ░░         ░░░░  ▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓      ░░▓█░░▒▓      
                    █▒░░ █▒▒▒░░ ░ ░▒▒░ ▓▓▓▓▓     ▒▒▒▒█       
           ▒░       ░░▒▒▒▒  ▒▒░░  ░▒█░ ▓▓▓▓     ░ ░▒▓        
          ▒▓▓      ▒▒██▒▒▒░░ ▒░░ ░▒▒▒█░  ▓▓    ▒▒               
         █▒▓░     ▒▒█░▒░░▒▒▒ ░ ▒▒░░░░░░ ▓   ░▒▒░░               
░ 
       █▓▓    ▒▒█░░░░█▒▒▒▒    ░░    ▒▒▓░               
       ▓▓█▒▒   ░░▒▒▒  █▒█░▒▒▒    █░░░   ▓▒▓░               
      █▓▒▒▒▒  ▒▒▒░   ░█░░░▒▒▒▒    ▒▒░░░  ░▓▒▓░               
      █▓▒▒▒▒ ░░▒▒▒▒░    ░░░▒▒▒▒    ▒▒░ ░▓▒▓░               
      ▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒     ░░▒▒    ▒▒░ ░█▒▒               
      ▒▒▒▒▒░░▒▒██▒▒      ░ ▒▒    ▒▓░ ░▒▒▒▓░░░░░░░░░░      
      █▓▒▒▒▒░░░▒▒██▒▒▒░      ░ ░██    ▒█░ ░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░       
      █▓▒▒▒▒░ ▒▒▒██▒▒▒       ██    ▒█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░        
      █▓▒▒▒▒░ ░░░░▒▒██▒▒▒      ██    ▒█▒▓▒▒▒▒▒▓▓█         
      █▓▒▒▒▒░  ░░▒▒▒██▒▒▒     ██    ▒▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░          
      ███▒▒▒░    ▒▒▒██▒▒▒░    ░▒▓    ▒▒░░░░░▒▒▒               
      ███▒▒▒░     ▒▒▒█▓▓▒▒░▒░  ░▒▒    ░▒▒▓▓░░ ░▒▒▒               
      ██▒▒▒▒      ▒▒▒██▓▓▒▒░ ░▒▒    ▒▒░ ░▒▒▒               
      ▒▒█▓▒▒▒░   ░   ░▒▒▒▒██▓▒▒░░▒▒██    ▒▓░ ░█▓▒               
      ▒▒█▓▒▒▒░  ░   ░░░▒▒▒██▓▓▒▓▒▒▓█    ▒▓░ ░█▓▒               
      ▒▒██▒▒▒░ ░░░░░    ░▒▒▒██▓▒▒    ▒█░ ░█▒▒               
      ▒▒██▓▒▒░░░░    ░▒▒▒▒▒░░    ▒▒░ ░▓▒▒░               
      ▒▒▒▒▒▒░░▓▒░    ░▒▒▒▒░░░░▓    █░░ ░▒▒▒░               
       ░▒▒██▒▒░ ▒▒░    ░░▒▒▒░ ░▓    ░▓░░  ░▓▒▒░               
        ▒▒██▒▒░ ▒▒░    ░░  ░▒▒▒▒    ▒░░   ░▒▒▒░               
         ▒▒██▒▒░▒░   ░   ▓█    ░    ░▒▒▒░               
          ▒▒██▒▒░ ▒▒░  ░░    ░░░██         ▓▒                
           ▒▒▒░   ▒▒░░░      ░░▒▓█   ░░░                       
            ▒▒░     ▒▒▒▒░░           ▒▓░░░░░                         
             ░       ▒▒▒░              ░░          ░                   
              ░         ░                           ░░                    
                         ░                                  11.19 volume 1  
                                                                           
▒░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
                                                                           
                                                                             
                                                                             
                            Don't Copy that Floppy                           
                                                                             
                                                                             
                                                                             
  I took an interest in floppy disks a few months back and started buying    
  up lots of them at auction. Like VHS tapes or other older media, their     
  contents are typically time-gated to the start of their manufacture until  
  a bit after they went out of style.                                        
                                                                             
  For the 3.5" floppy disks I've been purchasing, that range is roughly      
  the early-mid 80s, with Apple's 1984 Mac line being their first to         
  feature a 3.5" drive, until the mid aughts - a few years after the rise    
  of the CD-R.                                                               
                                                                             
  A bit before the release of the floppy-less iMac in 1998, a major shift    
  in photography began to take place. Consumer-grade digital cameras         
  started gaining in popularity around 1995 and by the mid aughts cell       
  phones with cameras had become fairly common.                              
                                                                             
░ 
 Most 3.5" floppies around this time held 1.44mb. Not much by today's       ░
░  
standards, but then the Epson PhotoPC-a digital camera released in 1995-   ░
  took 0.3 megapixel photos and could store up to 16 of them in on its 1mb   
  internal storage.                                                          
░                                                                             ░
░  
Harsh storage limits and the relative fragility of the media mean that     ░
  not very much remains from these very early days of digital photography.   ░
░                                                                             ░
░  
Significant portions of the disks that I purchased with promising labels   ░
░  
had either been overwritten with other media, usually device drivers, or   ░
░  
were unreadable by any of my 3 floppy disk drives. That, combined with     ░
░  
a majority of sellers offering only blind auctions, has made finding       ░
░  
material difficult.                                                        ░
░                                                                             ░
░  
What I have found so far is representative of how I remember early         ░
░  
digital photos feeling. They have a quality that is difficult for me to    ░
░  
explain, but I'll try.                                                     ░
░                                                                             ░
░  
I don't know if anyone thought of it this way at the time, but what makes  
░  
sense to me in retrospect is that cameras up to this point had some        
░  
immediate and permanent result. Whether that was a negative on film or     
░  
the instant one-off output of a Polaroid, a subject knew that some         
░  
permanent material output was being made of them in the moment of the      
░  
photograph being taken.                                                    
░                                                                             ░
░  
Digital photography, particularly early digital cameras which lacked any   
░  
preview screen, just stored their results as a bunch of electricity in     
░  
a container that you couldn't even access without a cable and a computer.  
                                                                             ░
░  
Things feel candid even when the subject is obviously aware that a photo   
░  
is being taken because that photo is, somehow, not a photo.                
░                                                                             ░
░  
I have had a lot of fun finding and curating these images so far, and I    ░
░  
hope you enjoy seeing them. I hope to continue this series with more than  ░
░  
just photos. I've found some interesting text documents as well and will   ░
░  
likely incorporate them in future issues.                                  ░
░                                                            
                 
                                                                      - cam  
░                                                                           ░
▒░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
░                                                                           ░
░                                                                             ░