▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓ ▓▒▒▒░░░░░▓▓▓▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓
░                                ▓▒▒▒░░░▓▓▓▓█                               ░
                                 ▓▒▒▒░░░▓▓▓▓█                                
░ ██████ █                       ▓▒▒▒░░░░░▓▓▓▓█                      █ ███████
████████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ███████
███████ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒ ███████
███████ ░                ▓░░░▓░░░░       ░░░▒░░░░                ░ ███████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
███████████ ████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  c  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  o  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  n  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  c  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  e  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  d  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████  ██████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  o  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████    ████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  n  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░  u  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░  l  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  l  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░  i  ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓  ████████████████████ ██
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
██████████ █████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████████████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
████    ████████████████ █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████████████████████████
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ ████    ████████████████
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ █                       
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ █                       
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ █                       
█                        █▓▓▓█▒▒▒▒░░     ░░▒▒▒█▓▓▓▓ █                       
█                        █▓▓▓▓█▒▒▒░░     ░░▒▒█▓▓▓▓▓ █                       
                         █▓▓▓▓▓█▒▒▒░     ░▒▒█▓▓▓▓▓▓ █                       
░                        
 █▓▓▓▓▓█▒▒▒░░   ░░▒▒█▓▓▓▓▓▓                         ░
░                        
 █▓▓▓▓▓▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓                         ░
░             
            █▓▓▓▓▓▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓                    ░    ░
░            
  ░░         █▓▓▓▓▓▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓        ░░░░  ░░░░░░     ░
░           
  ░░         ░░░░  ▓█▒▒▒░░ ░░▒▒▒█▓▓▓▓▓▓      ░░▓█░░▒▓░      ░
░            ░
        █▒░░ █▒▒▒░░ ░ ░▒▒░ ▓▓▓▓▓     ▒▒▒▒█░       ░
░           ░
▒░       ░░▒▒▒▒  ▒▒░░  ░▒█░ ▓▓▓▓     ░ ░▒▓░        ░
░          ░
▒▓▓      ▒▒██▒▒▒░░ ▒░░ ░▒▒▒█░  ▓▓    ▒▒░               ░
░         ░
█▒▓░     ░▒▒█░▒░░▒▒▒ ░ ▒▒░░░░░░ ▓   ░▒▒░░░               ░
░ 
       █▓▓    ▒▒█░░░░█▒▒▒▒    ░░    ▒▒▓░░               ░
       ▓▓█▒▒   ░░▒▒▒  █▒█░▒▒▒    █░░░   ▓▒▓░               
░      ░
█▓▒▒▒▒  ▒▒▒░   ░█░░░▒▒▒▒    ▒▒░░░  ░▓▒▓░               
░      ░
█▓▒▒▒▒ ░░▒▒▒▒░    ░░░▒▒▒▒    ▒▒░ ░▓▒▓░               
░      ░
▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒░     ░░░▒▒    ▒▒░ ░█▒▒               
░     
 ▒▒▒▒▒░░▒▒██▒▒░      ░░ ▒▒    ▒▓░ ░▒▒▒▓░░░░░░░░░░      
░      ░
█▓▒▒▒▒░░░▒▒██▒▒▒░      ░ ░██    ▒█░ ░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░       
░      ░
█▓▒▒▒▒░ ▒▒▒██▒▒▒░       ░██    ▒█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░        
░      ░
█▓▒▒▒▒░ ░░░░▒▒██▒▒▒░      ░██    ▒█▒▓▒▒▒▒▒▓▓█░         
░      ░
█▓▒▒▒▒░  ░░▒▒▒██▒▒▒░     ░██    ▒▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░░░          
░      ░
███▒▒▒░    ▒▒▒██▒▒▒░    ░▒▓    ▒▒░░░░░▒▒▒░               
░      ░
███▒▒▒░     ▒▒▒█▓▓▒▒░▒░  ░▒▒    ░▒▒▓▓░░ ░▒▒▒               
░      ░
██▒▒▒▒      ▒▒▒██▓▓▒▒░ ░▒▒    ▒▒░ ░▒▒▒               
░      ░
▒▒█▓▒▒▒░   ░   ░▒▒▒▒██▓▒▒░░▒▒██    ▒▓░ ░█▓▒               
░      ░
▒▒█▓▒▒▒░  ░   ░░░▒▒▒██▓▓▒▓▒▒▓█    ▒▓░ ░█▓▒               
░      ░
▒▒██▒▒▒░ ░░░░░    ░▒▒▒██▓▒▒    ▒█░ ░█▒▒               
░      ░
▒▒██▓▒▒░░░░    ░▒▒▒▒▒░░    ▒▒░ ░▓▒▒░               
░      ░
▒▒▒▒▒▒░░▓▒░    ░▒▒▒▒░░░░▓    █░░ ░▒▒▒░               
░     
  ░▒▒██▒▒░ ▒▒░    ░░▒▒▒░ ░▓    ░▓░░  ░▓▒▒░               
░        ░
▒▒██▒▒░ ▒▒░    ░░  ░▒▒▒▒    ▒░░   ░▒▒▒░               
░         ░
▒▒██▒▒░▒░   ░   ▓█    ░    ░▒▒▒░               
░          ░
▒▒██▒▒░ ▒▒░  ░░    ░░░██    ░     ░▓▒                
░         
  ▒▒▒░   ▒▒░░░      ░░▒▓█   ░░░      ░                 
░            ░
▒▒░     ▒▒▒▒░░           ▒▓░░░░░       ░                  
░           
  ░       ▒▒▒░              ░░          ░░                   
░            
  ░         ░░                           ░░                    
                         ░░                                  08.19 volume 1  
                                                                           
▒░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
                                                                           
                                                                             
                                                                             
                                FiRST ARTiCLE                                
                                                                             
                                                                             
                                                                             
  Here is where would go the first of the articles. It would be a very good  
  thing the likes of which you would be very happy to be reading on this h-  
  ere website.                                                               
                                                                             
  You would have never seen such beautiful article writing and article cra-  
  ftsmanship in your life up until the moment you laid eyes upon the artic-  
  le hosted here. Etc. etc. etc.                                             
                                                                             
  I am doing the editing for this inside of Pablodraw but really I would do  
  it in HTML. Only the above shit would be Pablodrawn because it is a real   
  PITA to edit text in this thing if I'm being honest. Just use paragraphs   
  with borders that are an extension of the border I drew in the program u   
  know?                                                                      
                                                                             
  All of the writing in one long scrolling page for each issue.              
                                                                             
  Wow, very good.                                                            
                                                                             
                                                             - TERMiNUS      
                                                                           
▒░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
                                                                           
                                                                             
                                                                             
                               SECOND ARTiCLE                                
                                                                             
                                                                             
                                                                             
 Here would follow the second article and so on and so on.                   
                                                                             
                                                             - ZiZEK